Just you and me
Sadece sen ve ben

And theres no one around
Ve etrafta kimse yok

Feel Im hanging by a thread
Bir iplikle asılıyor gibi hissediyorum.

Its a long way down
Aşağı uzun bir yoldur

Ive been trying to breathe
Nefes almaya çalışıyorum.

But Im fighting for air
Ama hava için kavga ediyorum

Im at an all time low
Her zaman zayıfım

With no place to go
Gidilebilecek bir yer yok

But youre always there
Ama sen her zaman ordasın

When everything falls apart.
Her şeyin ayrı düştüğü zaman

And it seems the world is crashing at my feet.
Ve dünya ayaklarımın altında çekiliyor gibi görünüyor

You me the best.
Senin gibi en iyiyim.

When Im a mess
Karışıklık içinde olduğum zaman

When Im my own worst enemy
Benim kendi en kötü düşmanım olduğum zaman

You make me feel beautiful
Beni güzel hissettiriyorsun.

When I have nothing left to prove.
Benim hiçbir şeyi kanıtlamayı bıraktığım zaman

And I cant imagine how Id make it through.
Ve baştan sona nasıl yapacağım hayal edemem

Theres no me without you
Sen olmadan ben de yokum

No me without you, no, no
Sen yoksan ben de yokum, yokum

You hear what I say
Sen, benim, neyi söylediğimi duyarsın.

When I dont say a word
Benim, bir sözcüğü söylemediğim zaman.

You are my rising sun
Sen, benim yükselen güneşimsin.

Youre the place I run
Sen, benim, koştuğum yersin.

You know how it hurts
Sen, onun, nasıl yaraladığını bilirsin.

When everything falls apart..
Her şeyin ayrı düştüğü zaman

And it seems the world is crashing at my feet.
Ve dünya ayaklarımın altında çekiliyor gibi görünüyor

You me the best.
Senin gibi en iyiyim.

When Im a mess
Karışıklık içinde olduğum zaman

When Im my own worst enemy
Benim kendi en kötü düşmanım olduğum zaman

You make me feel beautiful
Beni güzel hissettiriyorsun.

When I have nothing left to prove.
Benim hiç bişi şeyi kanıtlamayı bıraktığım zaman

And I cant imagine how Id make it through.
Ve baştan sona nasıl yapacağım hayal edemem

Theres no me without you
Sen olmadan ben de yokum

No me without you, no, no
Sen yoksan ben de yokum, yokum

And when you say "baby, its gonna get better".
Ve bana 'daha iyi olacak dediğin' zaman

I believe you.
Sana inanıyorum

And I wish that somehow I could see me the way you do.
Ve ben, benim bir şekilde, beni senin, yaptığın yola görebildiğimi dilerim.

With my imperfections, you think Im perfect
Kusurlarımla birlikte, mükemmel olduğumu düşünüyorsun

When its not easy, you make it worth it
Kolay olmadığı zaman, sen, onu ona değer yaparsın.


When everything falls apart..
Her şeyin ayrı düştüğü zaman

And it seems the world is crashing at my feet.
Ve dünya ayaklarımın altında çekiliyor gibi görünüyor

You me the best.
Senin gibi en iyiyim.

When Im a mess
Karışıklık içinde olduğum zaman

When Im my own worst enemy
Benim kendimin en kötü düşmanım olduğum zaman

You make me feel beautiful
Beni güzel hissettiriyorsun

When I have nothing left to prove.
Benim hiçbir şeyi kanıtlamayı bıraktığım zaman

And I cant imagine how Id make it through.
Ve baştan sona nasıl yapacağım hayal edemem

If theres no me without you
Eğer sen yoksan ben de yokum

No me without you, no, no.
No me without you.
Sen yoksan ben de yokum

No me without you, no, no, no.
Sen yoksan ben de yokum, yokum, yokum

No Comment have been added yet.

Sign in or Register to post comments.

All Rights Reserved © 2019 Müzik Defterim

Top