Boy walk in the spot hes so fresh an (uhhuh)
Çocuk yürüyor, daha çok yeni

He got what he needs to impressin (uhhuh)
İhtiyacı olan etkileme gücüne sahip

Just look at the way that he dressin
Sadece bak, onun giyimine

Aint no question, chicks like oh!
Soruya gerek yok, genç kızlar şöyle bir "Oh!" diyorlar.

Girl walk in the spot and she stops traffic (uhhuh)
Kız yürüyor ve trafiği durduruyor

She got everything you cant pass it (uhhuh)
Herşeyi almış, senin asla aşamayacağın

So Jessica Alba is fantastic
Yani Jessica Alba çok fantastik

Instinct classic, boys like oh!
Klasik içgüdü, erkekler şöyle bir "Oh!" diyorlar.

Baby I can see us movin like that (like that)
Bebeğim bizim bunun gibi olan hareketimizi görebiliyorum

Baby I can see us dancin like that (like that)
Bebeğim bunun gibi olan dansımızı görebiliyorum

Baby I can see us chillin like that (like that)
Bebeğim bunun gibi olan serinliğimizi görebiliyorum.

We dont need no more that he said, she said
Daha fazlasına ihtiyacımız yok, onun bunun söylediği...
[x2]

He said "girl you winnin"
"Kızım, sen kazandın" dedi

She said "boy where you been at?"
Kız "Çocuk, neredesin?" dedi

Stop talkin lets get with it
Konuşmayı kes, hadi onunla beraber al

Just like that they
Sadece onlar gibi...

He said "youre amazin"
"Çok şaşırtıcısın" dedi

She said "then why youre waitin"
"Peki neden bekliyorsun?" dedi
No more deliberatin
Daha fazla müzakereci yok

Watcha doin lets get movin
İzle yaptığını, hadi hareketlenelim

Just like that they
Sadece onlar gibi...

Boy actin as if theres no pressure,
O yapar, eğer basınç yoksa

Hed do anything to get with her
Kızla beraber olmak için birşeyler yapıyor

He say anything to convince her
Kızı ikna etmek için birşeyler söylüyor

Money spent, two diamonds sends her
Para harcıyor, iki elmas gönderiyor kıza

Girl playing it cool but shes with it
Kız oynuyor ama onunla beraber.

Shes lovin the fact that shes gifted
Gerçekten hoşlanıyor, hediye almaktan

Everything that hed do she gets lifted
Oğlanın kızı kaldırıp almak için her şeyi yapar.

Feel so wicked, love like "oh"
Çok kötü hissediyorum, "Oh" der gibi sev.

Baby I can see us movin like that (like that)
Bebeğim bizim bunun gibi olan hareketimizi görebiliyorum

Baby I can see us dancin like that (like that)
Bebeğim bunun gibi olan dansımızı görebiliyorum

Baby I can see us chillin like that (like that)
Bebeğim bunun gibi olan serinliğimizi görebiliyorum.

We dont need no more that he said, she said
Daha fazlasına ihtiyacımız yok, onun bunun söylediği...
[x2]

He said "girl you winnin"
"Kızım, sen kazandın" dedi

She said "boy where you been at?"
Kız "Çocuk, neredesin?" dedi

Stop talkin lets get with it
Konuşmayı kes, hadi onunla beraber al

Just like that they
Sadece onlar gibi...

He said "youre amazin"
"Çok şaşırtıcısın" dedi

She said "then why youre waitin"
"Peki neden bekliyorsun?" dedi
No more deliberatin
Daha fazla müzakereci yok

Watcha doin lets get movin
İzle yaptığını, hadi hareketlenelim

Just like that they
Sadece onlar gibi...

One day with you
Birgün seninle

Boy just one day with you
Oğlum sadece bir gün seninle

All the things we could do
Herşeyi yapabiliriz

Every night i think of
Her akşam düşündüğüm

Bein with you
Seninle olmak

No one else but us two
Hiç kimse yok, yalnız sen ve ben

All our dreams would come true
Bütün hayallerimiz gerçekleşirdi

If wed just get together
Eğer sadece beraber olursak

Baby I can see us movin like that (like that)
Bebeğim bizim bunun gibi olan hareketimizi görebiliyorum

Baby I can see us dancin like that (like that)
Bebeğim bunun gibi olan dansımızı görebiliyorum

Baby I can see us chillin like that (like that)
Bebeğim bunun gibi olan serinliğimizi görebiliyorum.

We dont need no more that he said, she said
Daha fazlasına ihtiyacımız yok, onun bunun söylediği...
[x2]

What you waiting for?
Neyi bekliyorsun?

He said "girl you winnin"
"Kızım, sen kazandın" dedi

She said "boy where you been at?"
Kız "Çocuk, neredesin?" dedi

Stop talkin lets get with it
Konuşmayı kes, hadi onunla beraber al

Just like that they
Sadece onlar gibi...

He said "youre amazin"
"Çok şaşırtıcısın" dedi

She said "then why youre waitin"
"Peki neden bekliyorsun?" dedi

No more deliberatin
Daha fazla müzakereci yok

Watcha doin lets get movin
İzle yaptığını, hadi hareketlenelim

Just like that they
Sadece onlar gibi...

Your gonna like it (uh oh)
Seveceksin

Your gonna want it (uh)
İsteyeceksin

Your gonna like it (uh)
Seveceksin

We dont need no more that he said she said
Daha fazlasına ihtiyacımız yok, onun bunun söylediği...

Your gonna like it (uh oh)
Seveceksin

Your gonna want it (uh)
İsteyeceksin

Your gonna like it (uh)
Seveceksin

We dont need no more that he said she said
Daha fazlasına ihtiyacımız yok, onun bunun söylediği...

No Comment have been added yet.

Sign in or Register to post comments.

All Rights Reserved © 2019 Müzik Defterim

Top